home nieuws geschiedenis woordenlijst reglement graduatie lesrooster contributie wedstrijden foto's contact © www.tenkaichi.nl
judo > reglement
Wedstrijdregels
Het wedstrijd reglement is uitgebreid. Hieronder staat de basis beschreven.
Voor meer informatie: www.jbn.nl .
    -12 Jeugdreglement
        * Geen armklemmen/wurging
        * Geen boogsutemi's
        * Geen voorwaartse worpen op 2 knieen.
    -17 Aangepast Seniorenreglement
        * Geen armklemmen
        * Interventie bij wurging toegestaan
    Seniorenreglement

"Ippon" (10 punten)
Een arm wordt hoog boven het hoofd geheven met de handpalm naar voren gericht. Een ippon wordt gescoord als een judoka zijn tegenstander met een groot gedeelte van zijn rug met kracht en snelheid op de mat werpt. Ook is er sprake van een ippon als een judoka in een en zelfde wedstrijd zijn tweede wazari scoort, zijn tegenstander 25 sec. lang in een houdgreep op de grond controleert of de tegenstander door af te kloppen de wedstrijd opgeeft.

"Waza-ari" (7 punten)
Een arm wordt zijwaarts omhaag geheven tot op schouderhoogte, met de handpalm naar beneden. Er is sprake van een wazari als iemand wordt geworpen maar 1 van de criteria van die voor een ippon vereist zijn ontbreekt. Ook wordt een wazari gescoord als de tegenstander tussen 20 – 24 seconden in een houdgreep heeft gelegen.

"Yuko" (5 punten)
Een arm wordt zijwaarts naar beneden bewogen in een hoek van 45 graden ten opzichte van het lichaam, met een handpalm naar beneden gericht. Een yuko wordt gescoord als bij een worp 2 van de drie criteria ontbreken of bij 15 – 19 seconden houdgreeptijd.

"Osaekomi"
Een arm wordt van het lichaam af naar beneden gestrekt in de richting van de deelnemers, met het gezicht naar de deelnemers en het lichaam naar hen voorover gebogen. Wanneer de ene judoka de ander in een houdgreep heeft, moet de stopwatch worden ingedrukt en de tijd dat houdgreep duurt wordt aan de tafel gemeten. Wanneer de maximale duur van de houdgreep is verstreken wordt dit door de tafel aan de scheidsrechter gemeld.

"Osaekomi-toketa"
een arm wordt naar voren geheven en daarmee wordt snel twee of drie keer van rechts naar links bewogen, terwijl hij het lichaam naar de deelnemers buigt. Wanneer een judoka zich uit een houdgreep heeft weten te bevrijden, vraagt de scheidsrechter aan de tafel hoe lang de houdgreep heeft geduurd. Dit voor het bepalen van de score.

"Matte"
een hand wordt op schouderhoogte voorwaarts geheven, waarbij aan de tijdwaarnemer de vlakke handpalm getoond wordt met de vingers omhoog en de arm ongeveer parallel aan de "tatami". De klok wordt even stilgezet, de judoka’s gaan weer terug naar hun plek en als de scheidsrechter weer “Hajime” roept gaat de partij verder en loopt ook de klok weer.

"Kachi"
om de winnaar van de wedstrijd aan te geven wordt een hand naar de winnaar geheven, met de palm binnenwaarts gericht.

Judogi in orde brengen
om aan te geven dat een deelnemer zijn "judogi" in orde moet brengen, kruist de scheidsrechter op bandhoogte de linkerhand over de rechterhand, met de palmen binnenwaarts gericht.

Straffen
om te straffen ("shido" of "hansoku-make") wijst de scheidsrechter met een uit een gesloten vuist  gestoken wijsvinger naar de schuldige deelnemer.

"Soremade"
einde van de wedstijd.
Bij gelijke score of geen score:
    Seniorenreglement:
        Er volgt een verlenging "Golden Score"
        Deze duurt max. 2 minuten bij een wedstrijdtijd van 3/4 minuten
        en max. 3 minuten bij een wedstrijdtijd van 5 minuten.
        De Golden Score einidigt direct na een score.
        Valt er geen score, dan wordt een winnaar aangewezen.
    Jeugdreglement:
        Er wordt een winnaar aangewezen.
Het aanwijzen van een winnaar gebeurt door "Hantei" (beslissing).
De scheidsrechter bepaalt dan samen met de hulpscheidsrechters, wie gewonnen heeft. Meestal is dat degene die het meest aangevallen heeft. Alleen een "Kinsa" gaat voor op positief en actief judo.

"Kinsa"
Een voordeel dat geen score heeft opgeleverd. Bijvoorbeeld een Osaekomi tot 15 seconden.
 
De wedstrijd duurt:
tot 12 jaar pupillen 3 minuten
12 t/m 16 jaar aspiranten 3 minuten
17 t/m 20 jaar junioren 4 minuten
>20 jaar senioren 5 minuten
 
ippon wazari
yuko