Informatie

Lesrooster

Dinsdag
17.00-18.00 uur    jeugd*
18.00-19.00 uur    jeugd*
19.00-20.30 uur    tieners en volwassenen

*  de docent bepaalt welke groep de juiste is voor een nieuw jeugdlid

Vrijdag
16.30-17.45 uur    Wedstrijdtraining

De lessen vinden plaats in Sportcomplex Caland:
Eliza van Calcarstraat 2, Amsterdam (naast het Caland Lyceum).

Contributie (seizoen 2023 - 2024)

Jeugd
Per termijn: € 52,00 (1 uur)
Per seizoen € 145,00 (1 uur)
Per termijn € 63,00 (1,5 uur)
Per seizoen € 180,00 (1,5 uur)

Volwassenen
Per termijn € 70,00 (1,5 uur)
Per seizoen € 200,00 (1,5 uur)

Wedstrijdtraining
Per termijn: € 52,00
Per seizoen: € 145,00

Het voldoen van lesgeld per seizoen levert korting op. Het lesgeld dient voldaan te zijn voor aanvang van elke lesperiode.

JBN Lidmaatschap

Judovereniging Tenkaichi is als club aangesloten bij de JBN (Judo Bond Nederland) en heeft (bijna) het officiële JBN Keurmerk.

Door je inschrijving bij de JBN ben je verzekerd voor ongevallen tijdens lesuren en wedstrijden. Met je lidmaatschap kun je deelnemen aan toernooien die door de JBN georganiseerd worden. Je krijgt een JBN-paspoort waarin je graduaties bijgehouden worden en elke nieuwe kleur band wordt geregistreerd bij de JBN. Elk kwartaal krijg je automatisch het digitale JBN Magazine toegestuurd.

De tarieven van het lidmaatschap van de JBN zijn te hier te vinden.

Opzeggen / overzetten lidmaatschap JBN

Het lidmaatschap bij de JBN is verplicht.

Bij het stoppen met judo kan het lidmaatschap worden opgezegd. Bij het veranderen van vereniging moet dit bij de JBN worden doorgegeven.

Het opzeggen of overzetten van het lidmaatschap moet door (de ouders/verzorgers van) het lid worden uitgevoerd. Op de website van de JBN staat hoe dit geregeld kan worden.

Het aansluitnummer van Judovereniging Tenkaichi bij de JBN is D2SN42A.

Dojoregels

 • Er mogen geen buitenschoenen gedragen worden;
 • Nagels moeten kort geknipt, niet scherp en schoon zijn;
 • Sieraden mogen niet gedragen worden i.v.m. de veiligheid. Ook harde voorwerpen als speldjes mogen niet gedragen worden tijdens de les;
 • Lang haar moet in een staart of vlecht gedragen worden;
 • Alleen vrouwelijke judoka’s dragen een T-shirt onder hun judopak, tenzij daar medische redenen voor zijn;
 • Tijdens de lessen hebben we respect voor elkaar, we spreken elkaar netjes aan en spreken Nederlands;
 • Een afmelding kan via sms of een WhatsApp-bericht doorgegeven worden via 06-50237760. 
 • Bij langdurige afwezigheid graag persoonlijk melden aan de leraar;
 • Kom op tijd in de les zodat niemand gestoord wordt tijdens de les;
 • Opzeggen kan schriftelijk of per mail uiterlijk 4 weken voorafgaand het einde van de lopende termijn;
 • Vragen kunnen gesteld worden tijdens de les, maar deze mogen ook gesteld worden via de mail of het contactformulier.


Gedragscode Sociale Veiligheid

Onze trainers, coaches en begeleiders moeten de Gedragscode Sociale Veiligheid ondertekenen en worden daaraan gehouden. Deze is gebaseerd op de gedragscode zoals die is opgesteld door het NOC*NSF en ook gebruikt wordt door de Gemeente Amsterdam. Als u meer informatie wilt over de gedragscode kunt u deze opvragen bij het Bestuur (info@tenkaichi.nl) of kijken op www.amsterdam.nl/sport.

Vertrouwenscontactpersoon

Elke club, vereniging en sportschool moet een vertrouwenscontactpersoon hebben. Bij deze persoon kun je terecht als je ongewenst gedrag ervaart.

Lenie Heijboer – Hoogendoorn is benoemd tot de nieuwe vertrouwenscontactpersoon van Judo Bond Nederland. Zij is tevens contact vertrouwenspersoon voor onze vereniging Tenkaichi.

Hieronder stelt zij zich aan ons voor:

Mijn naam is Lenie Heijboer – Hoogendoorn (69 jaar), ik ben gehuwd en woon samen met mijn man in Barendrecht. Samen hebben wij één uitwonende dochter.

In 1979 ben ik begonnen als arrestantenbewaarster en werkte ik in de Bijlmer gevangenis op de vrouwen vleugel. Aansluitend was ik 35 jaar werkzaam bij de Politie in Rotterdam, eerst in uniform, daarna als secretaresse van de commissaris van Politie. In deze periode bij de politie heb ik als nevenfunctie vertrouwenspersoon vervuld gedurende 20 jaar.

Ik ben in 2015 met vervoegd pensioen gegaan maar sta nog steeds volop in het leven. Niets doen was voor mij geen optie. Op dit moment werk ik in het Maasstadziekenhuis op de Intensive Care, tevens ben ik daar lid van de Patiënten Advies Raad. In het Maasstadziekenhuis volg ik momenteel de cursus “mensen begeleiding in hun laatste levensfase. Ik ben gastvrouw in het Luxor Theater in Rotterdam en de rechterhand van de ambtenaar van de burgerlijke stand bij het voltrekken van de huwelijken.

Binnen Judo Bond Nederland (JBN) is het vertrouwelijk gesprek belegd bij een vertrouwens(contact)persoon. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de JBN. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Vanuit de bevoegdheid vertrouwenswerk kan bij deze persoon, die opereert namens de bestuurder of directie van de bond, direct een melding gedaan worden.

Lenie Heijboer – Hoogendoorn is voor haar rol als vertrouwenscontactpersoon via onderstaande gegevens te benaderen:
lenie.heijboer26@ziggo.nl
Tel: 06-12577760 (ook bereikbaar via Whatsapp, voicemailberichten worden afgeluisterd)